👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp Insekter

Skapad 2018-09-27 17:25 i Gottsta fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 2
Vad kännetecknar en insekt ? Vi kommer att att titta närmare på insekterna myror och fjärilen. Vi kommer att följa fjärilen livscykel. Från larv till utvecklad fjäril.

Innehåll

Insekter

 

April- maj 2021

 

 Syfte/mål.

 

Att väcka elevernas nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen och utmanas genom att de inspireras till nya upptäckter.

Att samverka med skolan, som bidrar till elevernas kunskapsutveckling under elevens hela dag och bredda och fördjupa elevens kunskap inom ett speciellt ämne.

 

 

 

 

 • Gr L
 •  

Förmågor och Centralt innehåll

utforska och beskriva företeelser och samband i naturen, teknik och samhälle, samt

Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.


 1.  

Hur ska vi arbeta för att komma dit? 

Vi har beställt fjärilslarver och vi kommer att följa deras utveckling från larv till fjäril.

Som vi sedan kommer att släppa ut och då ha en liten ceremoni.

VI kommer att titta på filmer om olika insekter.

Vi kommer att bygga insekts hotell.

Vi kommer att vara ute i naturen för att leta insekter som vi kan studera närmare.

Vi kommer att skapa egna fjärilar i olika material,tex i papper, färg, tyg m.m.

 

 

Utvärdering

Det gör vi tillsammans med eleverna på samlingarna.

vi kommer att dokumentera med texter och bilder.

att eleverna visar intresse för temat och deltar under tiden

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -