👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i idrott åk 2, lek och spel

Skapad 2018-09-27 20:12 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Vi arbetar med området lekar och spel där eleverna kommer att få prova på att spela innebandy.

Innehåll

Arbetsgång:

Vi kommer att arbeta med lekar och spel. I spel kommer vi att fokusera på innebandy. Vi kommer att träna på att använda klubba och boll i hinderbana, träna oss i att passa boll och slutligen prova på smålagsspel. Vi kommer att leka olika slags lekar där vi tränar på samarbete.

Bedömning:

Formativt under arbetsområdet samt smålagsspel

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 40-45

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i Idrott och hälsa, år 1-3

RÖRA SIG ALLSIDIGT I OLIKA FYSISKA SAMMANHANG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lek och spel
Med boll: studsa, kasta och fånga (öga - hand koordination).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan uppreparörelsen med samma goda resultat.
Lek och spel
Spelförståelse.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Begränsat samspel med lagkamrater.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Tillfredställande samspel med lagkamrater.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Eleven medverkar i hög grad till att leken/spelet når sitt syfte. Förfinat samspel med lagkamrater
Motorik och rörelse
Motoriska grundformer (springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan uppreparörelsen med samma goda resultat.
Dans och rörelse till musik
Enkla rörelser och danser i takt till musik.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven anpassar sina rörelser till viss del till takt och rytm. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven anpassar sina rörelser väl till takt och rytm. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan uppreparörelsen med samma goda resultat.
Vattenvana och simning
Balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Vattenprovet (test i simkunnighet).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
.

PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA FYSISK AKTIVITET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Värdera:
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Berättar på ett enkelt sätt vad man har upplevt.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.

GENOMFÖRA OCH ANPASSA UTEVISTELSER OCH FRILUFTSLIV EFTER OLIKA FÖRHÅLLANDEN OCH UTEMILJÖER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering
Enkla karttecken och orientering efter kartor över närmiljön (idrottshallen, skolgården och angränsande villaområde).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.).
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighetsbedömningar.
Friluftsliv och utevistelse
Aktiviteter i skiftande natur-, och utemiljöer under olika årstider.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga risker
Regler och fair-play samt säkerhet vid fram- och undanplockning av redskap och material.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Berättar på ett enkelt sätt hur man förebygger skador. Förstår och följer regler.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.
Hantera nödsituationer
Badvett och säkerhet vid vatten (klädsim och använda hjälpredskap som flytväst).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan hantera nödsituationer med hjälpredskap under olika årstider.