Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg

Skapad 2018-09-28 06:58 i Västanvindens förskola Västerstad Hörby
Grön flagg! Allemansrätten, Bondgårdens djur, Årstidernas skiftningar.
Förskola
Grön flagg! Västanvindens utvecklingsområde är: Allemansrätten, Bondgårdens djur, Årstidernas skiftningar.

Innehåll

Allemansrätten: VAD:Allemansrätten.Varför: Vi tror på det som Antonovsky skriver om meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Barnen tycker om att vara i skogen och då känner vi att de behöver ha förståelse för vår allemansrätt. HUR:Vi kommer att titta på "Barr o Pinne" från UR. Vi kommer även att prata om olika regler och rättigheter när vi är ute och speciellt när vi är i skogen. Vi tar tillfälle i akt när barnen gör rätt eller fel. Vi tar även hjälp av Håll Sverige rent's material om allemansrätt.

Bondgårdens djur: VAD: De olika djurens familjer och vad de heter. Vad de äter. Var de lever. Hur vi kan hjälpa dem och vad kan de hjälpa oss med, ge oss. VARFÖR: Det är en del av vår närmiljö. Vi vill skapa ett intresse för vår närmiljö. HUR: Dewey- learning by doing. Till våren kan vi åka på studiebesök t ex till några av våra barn som har djur. Barnen kan också, med hjälp av VH, ev få ta med djur som de har hemma. På detta sätt blir barnen delaktiga.

Årstidernas skiftningar:VAD: årstidernas skiftningar. VARFÖR: För att få förståelse, kunskap och intresse hos barnen. För att förstå årscykeln.HUR: Vi kommer att titta på hur naturen ändras både på gården och när vi går till och är i skogen. Vi har en naturruta som vi följer skiftningarna i. Vi kommer att dokumentera med hjälp av bilder, skriva ut dessa och sätta upp på en vägg. Utifrån dessa kan vi diskutera med barnen.

 

Förväntade utvecklingen: 

Vi hoppas att barnen kommer visa ett större intresse för sin närmiljö, större ansvarskänsla och empati för djur och natur som vi möter. Vi vill att barnen ska få kunskap om djur och natur och att det finns skyldigheter men också rättigheter med att vistas i naturen och att ta hand om djuren. 

Uppgifter

 • Ali, Sara och Allemansråttan bryta grenar och störa djur

 • Fågelmat till vinter

 • Ali, Sara och Allemansråttan fridlyst och skräp

 • Ali, Sara och Allemansråttan Blåbärssoppan

 • Allemansråttan och elden

 • Snöglob (årstidernas skiftningar)

 • Uppstart - Bondgårdens djur

 • Islyktor

 • Bondgårdens djur

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: