👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2018-09-28 08:34 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under läsåret kommer du att få bekanta dig med olika övningar i lekar, bollspel, dans och redskap.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • aktivt delta i några friidrottsgrenar
 • veta hur man vistas i sporthallen på ett säkert sätt
 • självständigt sköta dusch och ombyte
 • vara trygg i vattnet, leka och doppa huvudet samt behärska simningens grundrörelser

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter och få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t ex redskapsbanor
 • olika bollsporter
 • inne- och uteidrott under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i sporthallen på ett säker sätt, så man inte skadar sig
 • avslappning
 • simundervisning

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i lekar och idrotter utifrån bästa förmåga
 • samarbetar i laglekar och aktiviteter
 • utför motoriska grundformer som t.ex. springa,hoppa,krypa
 • klarar av att byta om och duscha på egen hand
 • leker och rör dig i vatten samt din förmåga att behärska simningens grundrörelser

 

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i arbetsområdet.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 1 -3

Rörelse

grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar relativt väl av de grovmotoriska grundformerna
klarar väl av de grundmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar relativt väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
klarar till viss del av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar relativt väl av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar väl av att röra sig till musik med takt och rytm
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
rörelser i vattnet flyta,simma i mag- och ryggläge
klarar till viss del av rörelser i vattnet
klarar relativt väl av rörelser i vattnet.
klarar väl av rörelser i vattnet

Hälsa och livsstil

duscha och byta om själv
klarar till viss del av att duscha och byta om själv
klarar relativt väl av att duscha och byta om själv
klarar väl av att duscha och byta om själv
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
svarar på direkta frågor
kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter
kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

orientering
kan till viss del använda sig av enklare kartor
kan relativt väl använda sig av kartor
klarar väl av att använda sig av enkla kartor
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
deltar relativt väl i uteverksamhet i närmiljön
klarar väl av uteverksamhet i närmiljön
allemansrättens grunder
kan till viss del allemansrättens grunder
kan relativt väl allemansrättens grunder
kan väl allemansrättens grunder
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
visar relativt väl hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt
visar väl hänsyn och deltar på ett säkert sätt