👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse.

Skapad 2018-09-28 09:45 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer arbeta i projekt om Bockarna Bruse.

Innehåll

Nuläge

Barnen i vår barngrupp visar stort intresse av böcker. 

Mål

Vi vill att barnen ska utveckla färdigheter i sin språk, läs och skrivutvekling. 

Syfte

Vi vill att barnen ska öka sitt ordförråd, talspråk samt förståelse för olika begrepp.

Genomförande

Vi använder oss av boken ”Bockarna Bruse”. 

Vi kommer bryta ner boken och börja med att utforska bokens innehåll. 

Vi utgår från barnens förkunskaper kring vad getter, troll ,broar är. Tillsammans fördjupar vi oss vidare i dessa ämnen. Efter det går vi vidare och berättar sagan med flanobilder, vi kommer dramatisera sagan och till sist läser vi hela boken.

Viskapar förutsättningar för samtal, drama och läsning i små grupper.

Vi försöker få in läroplanens olika delar i projektet.

Alla barn kommer deltaga utifrån sina förutsättningar.

 

Dokumentation under lärprocessen

All personal ansvarar för att kontinuerligt dokumentera genom bilder, observationer,reflektioner. 

 

Ansvar

All personal.

Uppföljning

Vi reflekterar i Unikum tillsammans samt enskilt. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016