Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer på hösten?

Skapad 2018-09-28 09:51 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Nyfikenhetsfråga! Vad händer på hösten?

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:Vad händer på hösten?

Tidsperiod:Hösten 2018

Förskolans namn:Stömne förskola

Grupp:Junibacken

Barnens ålder:1-2år

År och datum::180928

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Naturens förändringar på Hösten

- färger, antal,  former och skapande i olika former

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Naturkunskap
-Utveckling och lärande
- Utveckla sin motorik och koordinationsförmåga,kroppsuppfattning.

-språket

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Att löven ändrar färg och faller av träden. Det blir kallare ute & man behöver mer kläder. Att det växer svampar.
- Träna motoriken genom att gå i skogen
- Träna språket genom samtal ,rim & ramsor, sånger & tecken
-

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi pratar på samlingar, sjunger sånger om hösten.
- vi pratar om färger och använder tecken.
-Vi går till skogen, plockar in material som vi undersöker och pratar om, benämner.
- skapar teckningar med material från naturen och med höstens färger.- skapa svampar av återbrukat material.

- Måla fötter och händer & göra tryck av

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- bilddokumentationer
- skapande som vi sätter upp på väggen
-reflektera tillsammans med barnen utifrån bilder/film & skapande

Planeringen upprättad av:Ann-Sofie, Jennie & Anna-Carin

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: