Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårddsdjur lika-olika

Skapad 2018-09-28 10:00 i Dylta förskolor Örebro
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Ett tema som alla av barnen har lätt för att greppa tag i och känna igen. Djur är något vi har gott om på avdelningen i olika former av som i böcker, plastdjur, puzzel, bilder och sånger.

Innehåll

Detta vill vi utveckla: Vi vill utveckla barnens kunnskap kring de olika djuren som bor på bondgården. Vi vill lära dem vad de olika djuren i den familjen heter, hur de låter och vad de äter. Att djuren kan se olika ut precis som vi människor. Att vi alla är lika men olika.

Om intresset fortsätter hos barnen kan vi utveckla temat med annat som finns på en bondgård.

Så här ska det gå till: Vi kommer att jobba med vårt tema i samlingen där vi presenterar ett djur i veckan. Vi kommer att skapa ett bondgårdslandskap tillsammans med barnen. Vi kommer att vara lyhörda för vad barnen fokuserar på och låta de visa oss vägen i detta tema. 

 Vi skapar djuren med olika tekniker och material. Vi kommer att sjunga sånger och läsa böcker, flanosagor, sagopåsar och ramsor som har med de olika djuren att göra. Vi kommer att jobba med olika känslor, som både djur och människor har.  

Men även fånga de spontana stunder som barnen visar intresse för djuren.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen: Vi kommer löpande att dokumentera arbetet med temat i Unikum och på avdelningen.

Hur blev det?
Barnen visade ett stort intresse och nyfikenhet om temat. Var spända på vilket djur som skulle presenteras varje vecka.
Utifrån barnens intresse så flyttade det även in fordon på vår gård som finns på bondgårdar.
En familj flyttade in med som skulle ta hand om gården och djuren.

Det blev mycket prat om de olika djurfamiljerna, vad alla heter, vad de äter och var de bor.

Vi avslutade temat med ett Vernissage där vi visade upp vårt arbete, med alla djur som vi skapat.

Vårt sånghäfte om alla Bondgårdsdjur är ett Hbtq arbete som vi har jobbat med parallellt med under hösten. Pedagogerna på Månen är numera Hbtq-diplomerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: