Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the Day Fritids Violen

Skapad 2018-09-28 10:06 i Kärna fritidshem Kungälv
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med "GOTD - Grej Of The Day" - allmänbildning i små korta mikrolektioner.
Grundskola 1 – 3 Bild Matematik SO (år 1-3) Svenska Engelska NO (år 1-3) Teknik
Vi arbetar för att eleverna skall skaffa sig kunskap i många olika områden för en bred allmänbildning. Med mikrolektioner hoppas vi lockar fram en känsla av att "Kunskap är coolt". Detta är Grej of the Day.......

Innehåll

 

Syfte

Ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. De kan handla om barnboksfigurer, historiska personer, platser i världen, byggnader, händelser som påverkar oss, begrepp och mycket mer. Ämnena vi arbetar med kan kopplas till det centrala innehållet  i respektive läroplan.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden

Innehåll

Eleverna får i början på veckan ledtrådar före varje GOTD. På fredagar har vi gemensam genomgång där pedagoger visar bilder och/eller film samt text i ämnet. Eleverna är delaktiga i diskussioner och svarar på frågor. Bilder och text sätter vi sedan upp så att eleverna kan upprepa och få lust för "grjejen", föräldrar och syskon stannar ofta till och läser veckans GOTD. Så 2 har lång skoldag på fredagar när vi redovisar, så de får också läsa sig till svaret.

Mål

- Utveckla elevernas intresse och kunskaper om de olika ämnena vi tar upp och ge dem  möjligheter att utforska,ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. 

- Få dem att ta hänsyn och lyssna till de andra eleverna och på oss pedagoger. Turtagning och ansvar. 

- Kommunicera, ifrågasätta och väcka nyfikenhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: