Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vatten

Skapad 2018-09-28 10:28 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen
Du kommer att arbeta med vatten i dess olika former och inom området delta och prova på olika experiment. Du kommer även få lära mer om vattnets kretslopp och hur vattnet påverkar oss och naturen.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Syftet är att du får en upplevelse och en ökad förståelse för hur  vattnet  påverkar oss och naturen i olika situationer. Hur vattnet går runt och vattnets väg till oss. Syftet är också att öka ditt intresse för att utforska olika saker och använda din kunskap i olika sammanhang.

2. Undervisningens innehåll

 

- Olika vattenexperiment, vattnet som avdunstar, kokar och fryser- vattnets olika former

- Vattnet i naturen, regn och snö

- Samtal kring området vatten och vattnets kretslopp

-samtal om hur reningsverk fungerar 

-Bygga egen kretslopp

-Bygga egen reningsverk

-Frågesport om ämnet(Kahoot)

3. Bedömningsuppgifter

- Du deltar i experiment

- Du visar igenkännande i aktiviteter

- Du känner igen några begrepp inom ämnet

- Du känner igen vattnets kretslopp och förstår hur det går runt

-Du känner till hur vattnet påverkar oss och naturen

-Du känner till reningsverkets funktion och känner till lite hur det är byggt

- Du visar igenkännande för vattnets olika former

-Du känner till ämnesorden avdunstning, kretslopp, gasform, vattenånga, fastform, flytande etc.

- Du visar vad du har lärt dig på Kahoot

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven medverka i samtal om vattnets olika former.
  NO   3
 • Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3

Matriser

NO
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Vattnet
Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Händelser
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Orsak & verkan
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Tekniska föremål
Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

NO
Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: