👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2018-09-28 10:29 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Planeringsmall

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Vi har skolat in 10 nya småbarn som börjar bli trygga med både barn och vuxna. Vi jobbar med att få ihop en fungerande barngrupp. Vi fokuserar på språket och det vardagliga rutinerna.

 

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

 

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Fungera i grupp. Hur man är en bra kamrat, språket, rutiner. Utveckla det egna jaget och att lära känna sin kropp.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

 Närvarande i barnens lek och vardagliga rutiner. Stärka barnets självförtroende och självkänsla genom att sjunga sånger, rim och ramsor, läsa böcker mm.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi pedagoger dokumenterar deras lärande genom bilder och text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016