👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 2018-2019

Skapad 2018-09-28 10:42 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6 Matematik
Generell planering Matematik, läsåret 2018-2019 Innehåll Problemlösning • Lösa vardagliga matematikproblem och enkla textuppgifter Taluppfattning och tals användning • räkna addition och subtraktion inom området 1-10000. • storleksordna och dela upp större tal • olika lösningsmetoden, strategier i addition och subtraktion • räkna multiplikation och division, tabell 0-10. • tal i bråkform Algebra • likhetstecknets innebörd • enkla mönster i talföljder Tid och pengar • klockan, kvart i, kvart över och minuter. • digitaltid • pengar och dess värde, digitala betalningssätt Sannolikhet och statistik • diagram, tabeller och koordinatsystem Geometri • mäta, väga och omvandla de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna. • Geometriska mönster Metod • Du får tillsammans med en fröken träna på matte-strategier som att använda dig av 10-kamrater, uppställningar och att räkna talsorter var för sig, för att sedan själv kunna välja den ”smartaste” lösningsmetoden vid olika beräkningar. • Du får använda laborativt material, som klocka, pengar, klossar, multiplikationstabell och tallinje. • Vi arbetar ämnesövergripande med matematik (t.ex. i hemkunskap och slöjd). • Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt i dina böcker. • Vi övar tillsammans på att avläsa olika tabeller, diagram och koordinatsystem • Du får praktiskt träna på att väga och mäta samt omvandla de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna.