👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi 9 Genetik och evolution

Skapad 2018-09-28 10:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbetsområdet om genetik
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi går igenom grunderna i genetik - läran om hur vi ärver - samt vad förädlingens och genteknikens betydelse. Vi kommer även att gå igenom evolutionen - livets utveckling på jorden.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 

 • Du har kunskaper kring biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Exempelvis ha kunskap om grundläggande genetik, gen, cell, kromosom, DNAs uppbyggnad och celldelning.
 • Du kan föra resonemang om ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.Ex: betydelsen av arv och miljö, dominanta och recessiva anlag, heterozygot, homozygot, korsningsschema,  mutationer
 • Du kan genomföra och dokumentera en laboration. Ex laborationen "Ta fram DNA ur kiwifrukt"
 • Du har vidare kunskap om evolutionen, känna till Charles Darwin, kunna beskriva livets utveckling på jorden.Undervisning

Under ett par veckor kommer du att fördjupa dig och lära dig mer om hur egenskaper går i arv mellan generationer. Detta kommer att ske genom att du deltar på lektioner med genomgångar, tittar på film, laborerar och besvarar instuderingsfrågor.
Avsnittet om genetik avslutas med ett skriftligt prov 

Under en veckas tid kommer du även att fördjupa dig inom genteknik. Se separat planering. Detta sker genom att vi läser aktuella artiklar som behandlar området samt för diskussioner i klassrummet. Avsnittet avslutas med att ni skriver en text eller har en muntligt framförande där ni tar ställning i ämnet.Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Bi. Genetik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Laborationsaktivitet
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsaktivitet
Genomförandet
Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning.
Du kan till stor del planera ditt experiment och tillvägagångssätt med hjälp av laborationshandledningen
Du planera ditt experiment och tillvägagångssätt med hjälp av laborationshandledningen
Dra slutsats av resultatet
Skriftlig inlämning av labbrapport "DNA ur kiwifrukt"
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentation
Skriftlig inlämning av labbrapport "DNA ur kiwifrukt"
Eeleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.