Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skridskoåkning- ishallen i närsamhällets utbud

Skapad 2018-09-28 12:25 i Långsjö fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Vi åker skridskor i ishallen för att lära oss en meningsfull aktivitet och skapa en positiv och utvecklande fritid.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

Ishallen

Tidsperiod

Februari/Mars -19

Vad ska vi lära oss?

Ishallen som ligger endast ett stenkast från skolan är en lärande miljö som vi vill verka för att utveckla kontakten med. Att få en inblick i närsamhället och dess utbud är ett av målen enligt läroplanen.Att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande är viktigt.

Vårt mål är att låta eleverna få möjlighet att möta en meningsfull aktivitet som kan vara betydelsefull för elevernas fritid och fortsatta liv. Undervisningen i fritidshemmet ger eleverna möjlighet att utveckla sina egna intressen och få tillit till sin egen förmåga för att skapa en positiv och utvecklande fritid. 

 

Förmågor och Centralt innehåll 

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll

  • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 

På ett lustfyllt sätt tränar vi på att åka skridskor för att bli trygga på isen och känna tiltro till sin egen förmåga. 

Genom att våga närma sig nya situationer och motiveras till att vilja lära sig mer.

Att få upptäcka och undersöka förmågan genom lek utan att riskera att misslyckas eller förväntas göra rätt eller fel kan stärka självkänslan.

Eleverna får inflytande till egeninitierade lekar. 

Med rätt utrustning; hjälm, tjocka vantar och täckbyxor lär vi oss att tänka på säkerheten och använder inte heller klubba och puck.  

Hur ser vi att vi når målet?

Vi ser hur målet uppnåtts genom att observera graden av deltagande och hur tekniker utvecklats.

Vi genomför utvärderade gruppdisskussion för att mäta lärandet.

Genom några enskilda intervjuer kartlägger vi elevernas upplevelse.  

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: