Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering årskurs 1 Idrott och hälsa

Skapad 2018-09-28 12:33 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Detta är en beskrivning av de mål som vi jobbar mot i idrott och hälsa under årskurs 1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
I idrotten kommer du få möjlighet att utveckla dina rörelser genom lekar, danser, bollsporter och olika hinderbanor.Vi lär oss också om sådant som är bra för vår hälsa. Du kommer även att få möjlighet att önska idrottslektion.

Innehåll

IDROTT OCH HÄLSA

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor be tydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Rörelse

  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  • Enkla lekar och danser och deras regler.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera och flyta i mag- och ryggläge.

Friluftsliv och utevistelse

  • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.
  • Allemansrättens grunder.

Vad och hur gör vi?

Vi arbetar med de grovmotoriska grundformerna genom att värma upp med musik till Röris-gympa eller Följa John lekar.

Vi övar grunderna i gymnastik t.ex. kullerbytta, hjula och handstående.

Vi tränar motorik och styrka i olika redskapsbanor.

Vi övar och leker olika motoriska samarbetslekar och lär oss följa dess regler.

Vi övar olika bollekar både ute och inomhus.

Vi har friidrott utomhus och inomhus. Höjd, längd, 60 meter, kula och kast med boll.

Vi har lekar och rörelse i natur och utemiljö, bl.a. stafetter, skoljogg och mini OS.

Vi lär oss om Allemansrättens grunder.

Vi besöker Vattenpalatset, leker och övar på att flyta och simma.

Vi läser, samtalar och gör dokumentation om sådant som är bra för vår hälsa.

 

Bedömning

– Eleven kan delta i uppvärmnings-aktiviteter/lekar/redskapsbanor som innefattar samarbete och sammansatta motoriska rörelser.

– Eleven kan till viss del anpassa sina rörelser till takt och rytm.

– Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö och känna till allemansrättens regler.

– Eleven kan delta i samtal och göra dokumentation om sådant som är bra för vår hälsa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: