👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi åk 2

Skapad 2018-09-28 12:46 i Munkedalsskolan Munkedal
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om nordisk mytologi. Vi kommer lära oss om hur människorna betraktade världen, om gudar och olika berättelser från tiden då den nordiska mytologin var aktuell. Vi kommer prata, diskutera, läsa och se på filmer.
Grundskola 1 – 3 Svenska Historia SO (år 1-3)
Under detta tema kommer du att få lära dig om hur människorna förr betraktade världen. Du kommer genom detta tema få bekanta dig med människor, jättar, gudar och varelser från några av de berättelser som vi finner inom nordisk mytologi.

Innehåll

Tema nordisk mytologi 

 • Vi kommer att arbeta genom eget arbete, lärpar och lärgrupper inom kooperativt arbete.
 • Vi kommer att få lyssna till berättelser inom den nordiska mytologin genom högläsning.
 • Vi kommer att få se på filmer som handlar om olika berättelser från den nordiska mytologin.
 • Vi kommer få ta del av fakta från vikingatiden.
 • Vi kommer att läsa faktatexter, där vi får svara på frågor. Här får du varje vecka öva på din läsförståelse och läshastighet.
 • Samtala och diskutera skillnader och likheter mellan de olika myterna, gudarna och världarna. 
 • Måla och skapa texter inom området.
 • Lösa problemlösning inom matematiken, som de olika gudarna skickar till klassen varje vecka. (I lärpar)
 • Vi kommer att arbeta genom en storyline som sitter uppe på vår temavägg. Här kan vi följa vad vi lär oss.
 • Vi kommer lära oss om gudar, jättar, yggdrasils olika världar samt andra varelser, myter och berättelser. 
 • Vi kommer arbeta utifrån ett VÖL-schema. Vad vet vi? Vad önskar vi lära oss och avsluta med vad vet vi? Vid temats slut. 
 • Skriva egna berättelser där givna karaktärer från nordisk mytologi är med. Du kommer även att använda miljöer från denna tid i dina texter. Vi skriver utifrån mallen ” Sagomattan”, varje vecka. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,
  Hi
 • förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och
  Hi
 • förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.
  Hi  1-3
 • Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.
  Sv  1-3
 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Grundläggande textbearbetning.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  Hi   3
 • Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.
  Sv   3
 • Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  SO   3