👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-09-28 13:06 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Det första steget till att kunna leva sig in i andra människors situation är att skapa en trygg grund och självkänsla hos varje barn. På avdelningen är det viktigt att alla barn ska känna sig välkomna och trygga. Vi jobbar dagligen med att stärka jaget och vara nära barnen så de känner sig trygga med oss pedagoger. Vi jobbar även med att skapa en vi-känsla för att stäva efter att barnen ska kunna leva sig in i andras situation och vilja hjälpa andra när åldern och mognaden för just detta kommer.

Innehåll

 1. Nuläge: Oktober 2018

Barnen som går på avdelningen visar dagligen en stor tillit till oss pedagoger. Dom kommer gärna och sitter i knäet eller brevid en pedagog och flera kramas gärna. Eftersom barnen är små leker dem mest bredvid-lekar men visar ändå att de bryr sig om varandra genom att tex ge varandra saker eller klappa fint när någon är ledsen.

Det vi jobbar med just nu är att man inte får ta saker från kompisen, vilket är vanligt i denna åldern. 

Mål/Syfte:

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Lpfö98 Rev. 2016 

Syftet är att barnen ska få en bra grund att stå på när de sedan blir äldre. Vi tycker det är viktigt att varje barn blir trygg i sig själv och tror på sig själv. 

Vårt fokus är att stärva efter att varje barn lär sig att:

 • säga stopp
 • att hjälpa varandra

 

Metoder:

Vi jobbar med att vara närvarande pedagoger. Vi tycker att det är viktigt att möta upp varje barn i hallen på morgonen när dom kommer. Så att varje barn blir sett och känner sig välkommen. Vi uppmuntrar barnen när något är bra. För att barnen ska lära sig att kunna stå upp för sig själv och hjälpa andra måste de vara trygga i sig själv. Vid på och avklädning i hallen skapas bra lärsituationer för att hjälpa varandra. Genom att vi pedagoger är förebilder med att säga stopp så lär sig barnen i vilka situationer de ska använda sig av detta.  

Utvärdering

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

 

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016