👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3

Skapad 2018-09-28 13:08 i Munkedalsskolan Munkedal
Musik vårterminen årskurs 1 Syfte och mål utifrån Lgr11
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv..

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centrala innehållet

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • sjunga tillsammans med andra
 • Spela tillsammans med ukulele och slagverk
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer och spela med rytminstrument
 • uppleva olika slags musik

 

Så här kommer vi att arbeta

 Åk 1, 2, 3:

 • sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
 • Ukuleleorkester.
 • leka lekar med ljud- och musikanknytning.
 • sjunga och spela med olika dynamik
 • träna rytmik , med rytminstrument och rörelselekar.
 • lyssna och uppleva olika sorters musik.
 • sjunga kanon och unisont (åk 2)
 • Sjunga skolavslutningslåten (åk 1,2,3).
 • (Luciatåg åk 2)
 • Spela fiol (åk 2)

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta och sjunga tillsammans med andra
- uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
- härma enkla rytmer och spela med rytminstrument

-samtala om vilka känslor och bilder som uppstår när vi lyssnar till musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Ämnesmatris musik 1-3

Ämnesmatris musik 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Sång
Du kan sjunga tillsammans med andra.
Spela
Du kan spela något instrument tillsammans med andra.
Skapa
Du kan med enkla medel skapa musik och gestalta sånger och berättelser med ljud eller rörelser.
Gehör och imitation
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Uttrycka sig om musik
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
Musik och tradition
Du känner igen och kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.