Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapligt arbetssätt åk 6B

Skapad 2018-09-28 13:08 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Biologi Kemi Fysik
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om olika arbetsmetoder och arbetssätt som används inom naturvetenskapen.

Innehåll

Under höstterminens första fyra veckor (v.34-38) kommer vi att genomföra olika typer av experiment och undersökningar för att ge en introduktion till ämnet.

Du kommer att få lära dig vilka säkerhetsrutiner vi har. Du får också lära dig att planera, genomföra och utvärdera dina undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

 

Arbetsområden

 • Vad är NO? 
 • salar och utrustning, säkerhet. farosymboler
 • skriva labbrapport
 • brännare, brännarkörkort
 • stereolupp, mäta, väga 
 • enhetsomvandling
 • volym,massa,längden
 • klockans historia

 

Länk:

mäta volym:

https://www.youtube.com/watch?v=V7VkGdGNB-M

skriv laborationsrapport:

https://www.youtube.com/watch?v=lAznZdYnqEg

laborations utrustning: 

https://www.elevspel.se/amnen/kemi/6962-labutrustning.html

enhetsomvandling:

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/409-enhetsomvandling.html

tid och klockor

https://urskola.se/Produkter/173736-Helt-patent-Tid-och-klockor

 

Det kan vi efter den här arbetsområde:

- nämna vilka ämne ingår i NO och vad dem handlar om

- ordningsregler och säkerhet

- förstå farosymboler

- utrustning i kemisalen

- skriva labbrapport

- använda brännare, sterolupp

- omvandla SI enheter (massa,volym, längd)

 

Begrepp:

Kemi - naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.

Biologi - naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi

Fysik - är vetenskapen om materien och de krafter som håller den samman

Massa = fysikordet för vikt, dvs hur mycket något väger. Mäts i kg

Volym = hur mycket något innehåller, eller hur stor plats något tar. Mäts i  t ex liter eller dm3

Farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. Farosymbolen ger användaren viktig information på förpackningen.

Frätande - Allvarliga ögonskador. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador.

Brandfarligt - Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Oxiderande - Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material

Miljöfarlig - Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Utrustning: Bägare, E-kolv, tratt, trefot, stativklämma, provrör, pipett, spatel, urglas, mätcylinder

Labbrapport: (Syfte, Frågeställning, Hypotes, Materiel, Metod, Genomförande, Resultat, Diskussion och slutsats, Förbättringsförslag)

 

Bedömningen kommer att ske dels genom löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar och inlämnade läxor, dessutom kommer vi att ha ett skriftligt prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: