Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer

Skapad 2018-09-28 13:28 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 9 Svenska
Vi läser och diskuterar boken När hundarna kommer.

Innehåll

Vi börjar arbetet med att jag läser avsnittet April högt och sedan jobbar vi gemensamt med några tankemeningar och frågor.

 

Merparten av läsningen sker sedan på egen hand som läxa enligt det här upplägget:

Vecka 2-3: DEL 1: s 51-66 MAJ, 69-92 JUNI, 95-109 JULI 58 s

Vecka 3-4: DEL 2: 113-74 AUGUSTI, 61 s

Vecka 4-5: DEL 3: 177-219 SEPTEMBER, 42 s

Vecka 5-6: DEL 4: 223-250 OKTOBER, 253-264 NOVEMBER 41 s

Vecka 6-8: DEL 5: 267-281 DECEMBER, 285-299 JANUARI, FEBRUARI OCH MARS 32 s

 Vecka 8: Avslutande uppgift – gruppdiskussion och skrivuppgift

Viktigt att ni ser till att ni har läst det ni ska varje vecka eftersom arbetet på lektionerna bygger på att ni läst.

 

Lektionsarbetet kommer att bestå av tre olika sorters uppgifter:

- svara på frågor till boken och hitta på frågor till boken, individuellt

- skriva och reflektera kring meningar (sk. tankemeningar), individuellt

- gruppsamtal om boken, här ska ni använda er av det ni gör individuellt

- skrivuppgift i Dugga, ni har tillgång till era anteckningar.

 

Uppgifterna till respektive del läggs ut på Unikum allteftersom.

 

Frågor och tankar kring meningar skriver ni ner i ett dokument, en läslogg, som ni döper till Hundarna. Du gör minst  4-5 frågor och 2-3 tankemeningar per gång. Om någon fråga eller tankemening är mer omfattande så kan du minska antalet. Syftet med läsloggen är att du genom att bearbeta boken under läsningens gång har ett gott underlag för gruppsamtal och skrivuppgiften som avslutar arbetet. Ju mer du bearbetar det du läser, desto bättre kommer du att förstå innehållet och kunna reflektera och tolka. 

Bedömning av arbetet sker i läsloggen, vid gruppsamtal och vid den avslutande skrivuppgiften. Ni får ha med  läsloggen vid de avslutande uppgifterna.

Uppgifter

 • Del 5

 • Del 4

 • Del 2

 • Del 1

 • Del 1

 • Del 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
När hundarna kommer

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
DU kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: