👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4

Skapad 2018-09-28 13:39 i Munkedalsskolan Munkedal
Pedagogisk planering i musik för årskurs 4.
Grundskola 4 Musik
Detta är den lokala planeringen för musik i årskurs 4. Här kan du se ungefär vad vi kommer jobba med under skolåret.

Innehåll

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

På musiken kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • sjunga ensam och tillsammans med andra
 • lyssna på och spela musik
 • lära dig hur du ska värma upp
 • använda olika instrument
 • använda musik i dans lek och rörelse
 • lära dig om och använda dig av takt och rytm

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • musikinstrument
 • våra egna röster
 • grupparbeten
 • samtal och diskussioner
 • filmer
 • digitala medier tex. dator
 • redovisningar

 

Det här ska du kunna

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att använda rösten ensam och i grupp
 • Din förmåga att spela olika musikinstrument
 • Din förmåga att uttrycka känslor genom dans lek och rörelse
 • Din förmåga att använda dig av takt och rytm på olika sätt tex. med kroppen, instrument osv.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris - Musik år 4

Insatser behöver göras för att nå målen
Är på väg att nå målen
Når målen
Sång
Eleven ska kunna använda sin förmåga att använda rösten ensam och i grupp
Spela
Eleven ska kunna använda sin förmåga att spela olika musikinstrument
Analysera och resonera
Eleven ska kunna resonera om hur musiken påverkar oss samt hur den används.
Takt och rytm
Eleven ska kunna använda sig av takt och rytm på olika sätt