👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år 5

Skapad 2018-09-28 13:41 i Munkedalsskolan Munkedal
LPP i musik år 5
Grundskola 5 Musik

Innehåll

Övergripande mål från Lgr11

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer • Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Mål

• Du ska kunna sjunga i grupp
• Du ska träna på att lyssna på olika musikstilar
• Du ska kunna musikord och noter
• Du ska kunna känna till olika instrument och vilka grupper de tillhör.

 

Detta kommer vi att arbeta med

• Vi kommer att sjunga vid olika tillfällen
• Vi kommer att prata om olika instrument och vilka grupper de tillhör.
• Vi kommer att träna på att skriva noter, takter m.m.
• Vi kommer att lyssna på olika musikstilar och diskutera kring dessa

Detta kommer att bedömas

 • • Din vilja att sjunga i grupp
 • • Din förmåga att lära dej musikord och skriva noter
  • Din förmåga att aktivt lyssna på olika sorters musik
  • Din förmåga att känna till olika musikinstument och dess grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6