👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - svenska 3

Skapad 2018-09-28 13:47 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Svenska
Här lägger jag ut planeringen för svenska 3. Denna planering innehåller en grovplanering och en momentplanering för svenska 3.

Innehåll

 

Grovplanering för ämnet svenska höstterminen 2018:

Vi kommer inleda denna hösttermin med ett skrivprojekt. Nedan ser ni vilka delar i ämnet vi kommer att arbeta med och behandla under höstterminen 2018 och vårterminen 2019.

·       Skrivprojekt: PM av utredande karaktär.

·       Läsprojekt: Skönlitteratur.

·       Muntlig framställning: Retorik.

·       Skönlitterära texter: Prosa, lyrik och dramatik.

·       Språkförändring: svenskan i ständig förändring.

Ni kommer att få momentplanering inför varje moment. Där kommer ni få information om vad vi kommer att arbeta med, hur vi kommer arbeta med dessa moment, och varför vi arbetar med dessa delar. För detta skrivprojekt kommer vi att arbeta efter Cirkelmodellen (vad det innebär går jag igenom under introduktionsveckan). Moment 1 kommer att mynna ut i en skriftlig examination. Planeringen kan komma att ändras under arbetets gång.

Momentplanering för skrivprojekt: PM av utredande karaktär. 

 

Vecka 39: måndag

 

Cirkelmodellen fas 1

Introduktion/genomgång av planering/presentation. Inleda arbetet med utredande text. Sid: 136 i boken. Bygga upp kunskaper om texttypen.

Mål: Att lära känna varandra och strukturera upp momenten/terminen. Bygga upp kunskaper om texttypen.

Vecka 39: torsdag

 

Cirkelmodellen fas 1 och 2

Repetition/genomgång av skrivprojektet, skrivråd. Fortsätta arbeta med utredande text. Bygga upp kunskaper om texttypen (PM), exempeltexter av utredande slag.

Mål: Att börja samtala om texttypen, PM (utredande text).

Vecka 39: fredag

 

Cirkelmodellen fas 1 och 2

Repetition. Arbeta med sid: 137–140 i boken. Bygga upp kunskaper om texttypen. Exempeltexter ”utredande”, sid:142–154.

Mål: Att påbörja arbetet med att läsa exempeltexter, sid: 142–154.

 Vecka 40: måndag

Cirkelmodellen fas 1 och 2

Repetition. Arbeta med sid: 142–154 i boken. Bygga upp kunskaper om texttypen.

Mål: Att fortsätta arbeta med exempeltexter.

Vecka 40: torsdag

 

Cirkelmodellen fas 3

Repetition. Skriv en utredande text i par. Följ snabbguiden på sid: 155 när ni skriver er utredande text i par. 

Mål: Att börja skriva en utredande text. Detta gör ni i par.

Vecka 40: fredag

Cirkelmodellen fas 3

Repetition. Fortsätta med uppgiften utredande text som ni skriver i par. Sid: 84.

Mål: Bli klar med den utredande texten. Lämna in för formativ bedömning.

Vecka 41: måndag

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Börja skriva på en individuell utredande text. Sid: 155 i boken.

Mål: Att börja skriva på en individuell utredande text.

Vecka 41: torsdag

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Fortsätta skriva på den individuella utredande texten.

Mål: Att fortsätta arbeta med den individuella utredande texten.

Vecka 41: fredag

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Fortsätta skriva på den individuella utredande texten.

Mål: Bli klar med ditt PM och lämna in för formativ bedömning.

Vecka 42: måndag

 

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Rätta/gå igenom den utredande texten efter respons.  

Mål: Att gå igenom texten igen efter respons och lämna in en ny version av den individuella utredande texten.

Vecka 42: torsdag

 

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Sista lektion innan den slutgiltiga versionen av den utredande texten ska lämnas in för formativ bedömning.

Mål: Lämna in PM för formativ bedömning.

Vecka 42: fredag

Arbeta med boken, sid: 180–183.

Mål: Att bygga upp kunskaper om skönlitteratur.

Vecka 43: måndag

Introduktion till läsprojekt (skönlitteratur).

Mål: Att bekanta oss med texttypen.

 

Varför kommer vi att arbeta med dessa ovanstående delar? Enligt det centrala innehållet för svenska 3 står det bland annat att undervisningen ska innehålla:

 • ”Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter” (Lgy11, 2011, s.176).

 

 

Kunskapskraven:

E

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.

 

C

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

 

A

Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, och varierat och över lag välformulerat.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E