Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skridskor (Åk 4-5)

Skapad 2018-09-28 14:35 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Skridskor vecka 45-47

Innehåll

Skridskor

Vi kommer att gå till ishallen i Munkedal under veckorna 45-47


Förmåga att utveckla:

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

- Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

- Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Syfte:

-Utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika miljöer.

- Utveckla förståelse för isvett samt säkerhet och hänsynstagande. Planera, genomföra och samtala om egna upplevelser av aktiviteten.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)

- Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Öva olika tekniker och övningar som gör att vi kan öva vår balans och förmåga att röra oss på isen

- Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysisk aktivitet.

- Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)

- Vi inleder området med att gå igenom och diskutera valet av klädsel och utrustning när man åker skridskor.

- Fri åkning varvas med lekar, teknikövningar, spel och isvett.

- Vi diskuterar och övar på isvett genom att använda och kasta redskap för att hjälpa varandra exempelvis den "förlängda armen".

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)

- Visa förståelse för och val av klädsel och utrustning.

- Hantera nödsituationer vid vatten vintertid.

- Utföra aktiviteterna på rätt sätt, med säkerhet och hänsyn.

- Genomföra rörelserna tekniskt/motoriskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: