Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 9A, week 43-49, 2020

Skapad 2018-09-28 15:19 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Engelska
To read is to travel. Travel into different people´s minds, to different parts of the world, to different worlds ... To interact and communicate with people is to learn about and understand different perspectives.

Innehåll

Syfte

Se nedan, utdrag ur läroplanen.

Centralt innehåll

Se nedan, utdrag ur läroplanen.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du ha tränat på dessa olika förmågor:

 • skriftlig produktion - genom att  göra en bokredovisning.
 • muntlig interaktion - genom deltagande i samtal och diskussioner på engelska under lektionstid.
 • läs- och hörförståelse - genom att läsa en bok samt lyssna på och läsa kortare texter och artiklar.

 

Undervisningen

Under perioden kommer vi att läsa en roman på engelska på minst etthundra sidor. Du har sex engelsklektioner att tillgå till läsning i skolan. Parallellt med läsningen genomförs gruppvis det muntliga nationella provet i engelska. Du behöver planera din läsning så att boken är utläst innan måndag den 23 november, vecka 48, då du under lektionstid kommer att göra en skriftlig redovisning om det du har läst.

Under de senare veckorna i perioden kommer vi att växla över till att lyssna på texter och dialoger samt läsa kortare faktatexter och artiklar.  Som avslutning på det kommer du att göra ett läs-/ och hörförståelseprov, som i sin struktur påminner om de uppgifter som du har jobbat med. 

 

 

 

Bedömningen

* Skriftlig förmåga: book report

* Muntlig förmåga: muntligt nationellt prov

* Läsförståelse: prov v.49

* Hörförståelse: prov v. 49

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: