👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min skola

Skapad 2018-09-28 15:21 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Skola-Schule
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Vi kommer att prata, läsa och skriva om första tiden i skolan / klass 1: Hur känns det att börja i klass 1? Vilka saker finns det i skolan? Vad gör du under lektionstid? Vad gör du under rasten? Hur ser din skolväg ut? (Baserad på Anna-Lena Liss' planering)

Innehåll

1. Första tiden i klass 1

Muntlig interaktion/ produktion: Bildbeskrivning: " Die erste Schulstunde"

Läsförståelse: Text: "Die erste Schulstunde"

Muntlig interaktion/ produktion: Berätta om din första dag på skolan!

Skriftlig produktion: Vilka saker finns det i min skolväska? Det tycker jag om i skolan.... Det tycker jag inte så mycket om... 

 

2. Under lektionen

Muntlig interaktion / produktion: Bildbeskrivning: Vad gör eleverna?

                                                   Vad har du gjort under lektionstid idag?

Skriftlig produktion: skriv verb, till exempel: skriva, läsa, pyssla, måla

 

3. På rasten

Muntlig interaktion / produktion: Vad är din favoritlek på rasten?

Skriftlig produktion: Gör en teckning av din favoritlek,  beskriv leken i hela meningar

                                Skriv en saga i hela meningar till bilderna: "Auf dem Schulhof"

4. Min skolväg

Muntlig interaktion / produktion: Bildbeskrivning: "Auf dem Schulweg"

Läsförståelse: Text: "Auf dem Schulweg"

Skriftlig produktion: Rita din egen skolväg. Beskriv skolvägen i hela miningar. Använd "till höger", till vänster", "rakt fram"

 

Mina Mål:

 

Jag kan

... skriva en saga i hela meningar.

... skriva "skol ord", substantiver och verb

... berätta till en bild                        

... berätta en saga    

... sammanfatta en text               

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Min skola

Kvalité I
Kvalité II
Kvalitè III
Kvalité IV
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor 0 Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Muntlig interaktion/produktion
Eleven deltar i enkla Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och satsmelodi i jämförelse med svenska
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder