👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vänskap

Skapad 2018-09-28 15:26 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Freundschaft- Vänskap
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Vi pratar om vänskap: Vad är en vän? Hur få man vänner? Hur ska en bra vän vara? Vi kommer att läsa olika texter om vänskap, bland annat sagor och dikter. Du ska också skriva en egen dikt om vänskap. Vi pratar också om "vän-ord": ord som hör ihop (ordfamilj, ordstam, förstavelse, efterstavelse). (baserad på planering av Anna-Lena Liss)

Innehåll

1. Vad är vänner?

Muntlig interaktion/ produktion: Vad är en vän? (Diskussion)

Skriftlig produktion: Vad är en vän? Skriv ner dina svar.

Tankekarta: Vi letar efter adjektiv som beskriver en bra vän

Läsförståelse: Vi arbetar med en ordbok.

Vi läser en dikt om vänskap ("Freunde fürs Leben")  som innehåller många adjektiv och motsatsord.

 

2. "Vän-ord"

Muntlig interaktion/ Skriftlig produktion: Vad är en ordfamilj? Vad är en ordstam? Olika uppgifter.

Läsförståelse: Vi ska läsa en saga ("Freunde"),  som handlar om olika uppfattningar om vänskap.

 

3. Att hitta vänner

Muntlig interaktion: Hur hittar man vänner? (Diskussion)

Läsförståelse: Saga av Eric Carle: "Die kleine Maus sucht einen Freund"

Muntlig interaktion: Repetition: Ordfamilj, ordstam, förstavelse, efterstavelse

Information: Hur skriver man en dikt?

 

4. Skriva en dikt

Skriftlig produktion: Du ska skriva en egen dikt om vänskap

Muntlig interaktion: Alla dikter kommer att samlas på en plakat. Vi ska läsa dem tillsammans och ge varandra feedback.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3