👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa åk 2

Skapad 2018-09-28 15:38 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola F
Eleverna i åk 2 har två gånger i veckan fritidsgympa i idrottssalen. Blandade grupper från både A och B klassen för en bättre gemenskap mellan klasserna.

Innehåll

Syftet med Fritidsgympan är att barnen ska ha en rolig aktivitet tillsammans och lära sig mer om hur man samarbetar i olika grupper, lära sig mer om hur kroppen fungerar i både vila och rörelse, och hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Barnen är själva med och bestämmer lekar och aktiviteter. Frtidsgympan pågår  mellan 1-1,5 timme per grupp/vecka. Vi leker lekar, konditionstränar, använder redskap samt provar på olika sporter. Jag hoppas eleverna får upp intresset ännu mer för idrott och hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -