👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Ht år 5

Skapad 2018-09-28 16:44 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vi diskuterar vad teknik är,ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vi arbetar med konstruktioner, framför allt i papper. Kommer även inleda ett arbete med byggteknik.

Innehåll

SYFTE & FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna din förmåga att lösa problem med hjälp av olika tekniska lösningar.

Du kommer också få träna dig på att "tänka utanför boxen", att tänka nytt.

Slutligen kommer vi att träna oss på att använda tekniska begrepp och uttryck på ett riktigt sätt.

MÅL

Du ska kunna berätta om någon eller några tekniska uppfinningar, samt kunna sätta samman en enkel teknisk konstruktion.

Du ska förstå och kunna använda olika tekniska begrepp och uttryck.

Du ska kunna resonera och diskutera hur tekniska lösningar påverkar människan, samhället och miljön.

ARBETSSÄTT

Vi kommer att

 • Se på film
 • Ta reda på fakta via olika källor
 • Samtala och diskutera i grupp
 • Göra enkla konstruktioner, genom planering, utförande samt dokumentation.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik år 5

--->
--->
--->
--->
Förmågan att konstruera
Bygger enkla konstruktioner med handledning
Bygger enkla konstruktioner självständigt
Ser olika tekniska lösningar och gör egna konstruktioner.
Ser olika tekniska lösningar. Konstruerar, utvärderar och förbättrar.
Förståelse för teknisk utveckling över tid
Kan med stöd ge exempel på teknisk utveckling.
Kan ge något exempel på teknisk utveckling och beskriva det.
Kan ge exempel på teknisk utveckling och dess påverkan
Kan se teknisk utveckling i ett tidsperspektiv samt förstår vad som driver utvecklingen framåt.
Förmågan att använda och förstå teknikområdets begrepp och benämningar.
Använder ett enkelt språk när man samtalar om teknik.
Använder och förstår delvis teknikområdets begrepp och benämningar i samtal.
Använder och förstår teknikområdets begrepp och benämningar i samtal.