👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva argumenterande texter

Skapad 2018-09-29 12:34 i Enångers skola Hudiksvall
Detta är en planering för den argumenterande genren. Den är upplagd enligt cirkelmodellen och börjar i muntliga/praktiska övningar och avslutas med att eleverna ska skriva egna argumenterande texter med fungerande struktur.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Ganska ofta hamnar vi i situationer då vi förväntas tycka något, till exempel om något är bra eller dåligt. Ibland vill vi även vara med att påverka så att någonting förändras, kanske reglerna för en lek eller veckopengen. Då är det viktigt att kunna uttrycka sin åsikt och argumentera för den. Det ska vi träna på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Elevdel

Du ska få träna på att uttrycka en åsikt, det vill säga vad du tycker. Först muntligt och sedan genom att skriva en text.

Du ska även få öva på att uttrycka argument, det vill säga anledningar till varför du tycker som du gör. 

När man skriver en argumenterande text använder man en speciell struktur och i slutet av den här arbetsområdet ska du veta hur en argumenterande text kan se ut.

Under arbetsområdet ska du …

 •  förstå syftet med en argumenterande text .
 •  lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd för att påverka så mycket som möjligt.
 •  läsa och samtala om olika argumenterande texter.
 •  lära dig hur man med hjälp av språket kan övertyga.
 •  tillsammans med din klass/grupp skriva en argumenterande  text.
 •  kunna planera och skriva en argumenterande text på egen  hand.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

 •  förstå syftet med en argumenterande text.
 •  kunna uttrycka en tydlig åsikt.
 •  kunna skriva en argumenterande text där innehållet är tydligt  och anpassat till målgruppen.
 •  kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande text.

Undervisning

Undervisningen börjar med:

 • lekar som t ex: "alla som...byter plats"
 • fyrahörnsövningar och ställa sig på en linje utifrån sin åsikt
 • uttrycka åsikter muntligt genom att använda orden: tycker, anser eller menar
 • muntligt argumentera för varför man tycker något och då använda sambandsord som visar på orsak: därför, eftersom etc.

Undervisningen fortsätter med:

 • läsa argumenterande texter i grupp och tillsammans hitta åsikter och argument i texterna.
 • Undersöka hur rubriken avslöjar vad skribenten har för åsikt.
 • Bli medveten om textens modalitet, skillnaden på:
 1. kan, bör, måste och ska
 2. kanske, nog, möjligen, antagligen och säkert
 3. aldrig, sällan, ibland, ofta, för det mesta och alltid
 • bindeord som är typiska för argumenterande text t ex: för det första, för det andra, slutligen etc.
 • uppmärksamma och öva gemensamt på språkliga knep för att övertyga så som: att använda upprepningar, grupper om tre, överdrifter osv
 • hur man kan använda ett motargument
 • skriva gemensamma texter då vi använder våra kunskaper

Avslutningsvis:

 • skriver alla elever en argumenterande text på egen hand.
 • vidarebefordras texterna, i den mån det går, till medier och mottagare.

 

Lgr11

 

Kunskapskrav

Syfte

Centralt innehåll

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet. Klicka på "Koppla" här nedan och skrolla ner till centralt innehåll i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6