👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2018-09-29 15:11 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Detta arbetsområde pågår i ca 4 veckor. Här får du möjlighet att lära dig hur en karta är uppbyggd och orientera i olika miljöer.

Innehåll

Tid ca 4 veckor

V 37 inomhus i idhhallen

V 38 utomhus i närområdet

V 39 utomhus i Sannarpsskogen

V 40 lektion 1 inomhus/utomhus. 

         Fredag: orientering på Gården Ön. Mer information kommer

Mål 

  •  Du kan orientera dig i kända miljöer och okända miljöer (åk7-9) och använda kartor och andra hjälpmedel.

Så här ska vi arbeta

  • Gå igenom kartkunskap
  • Träna att orientera i närmiljön(åk6) för att senare orientera i okända miljöer(åk7-9)
  • Prata om hur du förebygger och förutser risker förknippat med orientering. 

 

Bedömning

  • hur väl du kan orientera dig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel (år7-9)
  • hur väl du kan orientera dig i närmiljön och använda kartor och andra hjälpmedel (år4-6)

Matriser

Idh
Orientering åk 6 och åk 7-9

På väg att uppnå målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
år6
Praktiskt i Linehedsparken och på skolgården
Du har svårt att med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa fler ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter.
Du kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter samt också använda dig av karttecken.
Teoretiskt, prov i orienteringskunskap
Du har svårt att till viss del förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
Du kan till viss del förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
Du kan relativt väl förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
Du kan väl förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
år 7-9
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.