👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2018-09-29 18:11 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
Samband och förändring Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. för att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. Här ska vi arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Områdets viktiga begrepp:

-variabel                                 

-funktion                       

-graf                        

-linjär funktion                     

-proportionalitet                        

-räta linjens ekvation                  

-procent               

-förändringsfaktor                                   

-procentuell förändring

 

 

Efter avslutat område ska du visa att du förstår hur du:

 

 • räknar med förändringsfaktorn

 • löser problem med procent i uppgiften

 • räknar ut procentenheter

 • räknar ut upprepad procentuell förändring (ränta)

 • läser av koordinatsystem och grafer

 • läser av diagram, tolkar grafer och skriver formler

 •  skriver/avläser/tolkar räta linjens ekvation 

 

 

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss metoderna ordentligt så de sitter bra. Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på talen. De flesta lektioner kommer att avslutas med en exit ticket.

 

 

Veckoplanering

v. 42 - 43

2.1 Vad är en funktion? s. 56-61

2.2 Linjära funktioner s. 62-66

2.3 Räta linjens funktion s. 67-73

 

v.45 + v 46

2.4 Procentuell förändring s. 74-77

2.5 Upprepad procentuell förändring s. 78-81

REPETITION s. 86 - 91

 

v. 47 PROV torsdag 19/11 och fredag 20/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9