Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2018-09-30 12:25 i Dotorpsskolan Falköping
Ett arbetsområde där vi lär oss mer om religionen Judendom.
Grundskola 5 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer religionen judendom.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

För att inhämta kunskap om  religionerna kommer vi att läsa olika faktatexter och se på filmer. Arbetet kommer att ske både gemensamt och enskilt. Vi kommer att gå igenom viktiga begrepp som: livsåskådning, sabbat, pesach, chanukka med mera. För att befästa faktakunskap och begrepp kommer vi på olika sätt repetera det som vi lär oss genom olika arbetsblad. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning - Hur och vad bedömer jag? 

Bedömning

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
-jämföra judendom med kristendom och islam.
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom judendomen. 

Jag kommer att bedöma dina faktakunskaper om religionernas:
-heliga rum, platser, symboler och ritualer.
-grundtankar.
-levnadsregler.

Bedömningen kommer att ske genom att jag:
- lyssnar på dig när vi diskuterar.

- tar del av hur du besvarar olika frågeställningar under lektionstid.

- Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov, där du får visa vad du lärt dig.

-se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion - Judendom

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Eleven har grundläggande kunskaper om: heliga platser eller rum, heliga skrifter, synen på gud/gudar, vad som händer efter döden samt högtider, inom de fem världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om: heliga platser eller rum, heliga skrifter, synen på gud/gudar, vad som händer efter döden samt högtider, inom de fem världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om: heliga platser eller rum, heliga skrifter, synen på gud/gudar, vad som händer efter döden samt högtider, inom de fem världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan religionerna och gör enkla jämförelser.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven deltar i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter. Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet. Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl och för det vidare. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor. Stäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: