Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi, år 6, ht-18

Skapad 2018-09-30 14:02 i Tångaskolan Falkenberg
Vardagskemi
Grundskola 6 Kemi
Vi ska arbeta med vardagskemi. Du kommer bland annat få lära dig mer om vanliga kemikalier vi använder i hemmet och samhället. Vi kommer att beröra matens innehåll och betydelse för hälsan men även historiska samt nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få

 • utveckla förmågan att samtala och diskutera
 • utveckla förmågan att söka information
 • utveckla förmågan att använda information och skapa texter
 • utveckla förmågan att utföra experiment och dokumentera dessa
 • lära dig mer om materiens uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang
 • lära sig mer om kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
 • lära dig mer om några naturvetenskapliga upptäckter

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma

 • hur aktivt du deltagit då vi samtalat
 • hur du använder dig av det du lärt dig när du skriver
 • hur självständigt du arbetat då du gjort experiment
 • vad du visar att du kan om vardagskemi på det prov vi har i slutet av arbetsområdet

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få

 • samtala och diskutera, efter EPA-modellen (enskilt, par, alla)
 • se filmer och reflektera över vad du lärde dig av filmen
 • läsa faktatexter (läses högt tillsammans)
 • svara på frågor, enskilt och/eller tillsammans med en klasskamrat
 • titta på och själv med kamrater utföra experiment

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: