Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och stabila konstruktioner

Skapad 2018-09-30 16:18 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Teknik
Glasögon, kylskåp, tvättmaskin, mobiltelefon, osthyvel, ja alla dessa saker är uppfinningar. Någon har upptäckt ett behov och skapat en produkt. Men hur gör man egentligen när man har kommit på en uppfinning? Just det kommer du att få arbeta med och lära dig mer under detta område. Du kommer sedan också att få arbeta vidare och lära dig mer om uppfinningen bron. Vad är det som gör att många bilar kan köra samtidigt på t.ex. Öresundsbron utan att bron rasar? Du kommer då att båda kolla på kända broar men du kommer också att få bygga en egen bro och utveckla din förmåga att konstruera och dokumentera.

Innehåll

Temadagar - Teknik 

Årskurs 4, 6 dagar

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • din förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • din förmåga att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • din förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhället och miljö.
 • din förmåga att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beskriva och ge exempel på tekniska lösningar.
 • beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen.
 • beskriva uppbyggnaden och material i en hållfast och stabil konstruktion.
 • genomföra ett konstruktionsarbete där du prövar en möjliga idéer till lösningar.
 • utforma fysiska modeller.
 • ta initiativ som leder framåt.
 • dokumentera en konstruktionsprocess i text och bild. 
 • resonera om hur något tekniskt föremål har förändrats över tid.
 • resonera om någon teknisk lösnings positiva och negativa konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • tekniska lösningar.
 • produktutvecklingscykeln.
 • materialval.
 • centrala begrep. 
 • en egen konstruktion- bygga en bro.
 • dokumentation.
 • teknikval som påverkar individ, samhälle och miljö.

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • tillsammans i helklass.
 • par/mindre grupper.
 • enskilt.
 • med filmer.
 • med texter.
 • med samtal.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • beskriver och ger exempel på tekniska lösningar.
 • beskriver och ger exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen.
 • beskriver uppbyggnaden och material i en hållfast och stabil konstruktion.
 • genomför ett konstruktionsarbete där du prövar en möjliga idéer till lösningar.
 • utformar fysiska modeller.
 • tar initiativ som leder framåt.
 • dokumenterar en konstruktionsprocess i text och bild. 
 • resonerar om hur något tekniskt föremål har förändrats över tid.
 • resonerar om någon teknisk lösnings positiva och negativa konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Hållfasta och stabila konstruktioner

Du har ännu inte nått målet.
E
C
A
Hållfasta och stabila kosntruktioner
Du kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan ännu inte på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Du beskriver ännu inte någon hållfast och stabil konstruktion/ I dina beskrivningar använder du använder dig inte av teknikens begrepp i dina beskrivningar. Du ger inga exempel på material som används och du ger inga argument till varför det används.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Du beskriver någon hållfast och stabil konstruktion men du använder dig inte av teknikens begrepp i dina beskrivningar. Du ger exempel på material som används och du ger ett argument till varför det används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Du beskriver någon hållfast och stabil konstruktion och använder dig av några enstaka begrepp i tekniken. Du ger exempel på material som används och ger flera argument till varför det används.Argumenten är däremot inte ur flera perspektiv.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Du beskriver någon hållfast och stabil konstruktion och använder dig av begrepp i tekniken. Du ger exempel på material som används och ger flera argument till varför det används utifrån flera perspektiv.
Konstruktionsarbeten
Du kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar
Du kan ännu inte genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du inte dina idéer
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du dina idéer en gång. Du prövar inte på flera olika sätt för att jämföra vad som blir bra. Möter du på problem undviker du dem istället för att göra om.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du dina idéer. När du möter på problem prövar du på flera olika sätt för att hitta en passande lösning.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du dina idéer. När du möter på problem prövar du på flera olika sätt för att hitta en passande lösning, men du prövar också olika alternativ även om du inte stöter på problem för att undersöka vilken lösning som är bäst.
Modeller
Du kan utforma fysiska eller digitala modeller
Du kan ännu inte utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Du utformar ännu inte modeller där din tanke till viss del visas i modellen. Din modell har med några av de viktiga delarna i din konstruktion.
Du kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Du utformar modeller där din tanke till viss del visas i modellen. Din modell har med några av de viktiga delarna i din konstruktion.
Du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Du utformar modeller där det tydligt går att se din tanke. Din modell har med de viktigaste delarna i din konstruktion.
Du kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Du utformar modeller där din tanke helt stämmer överens med din modell. Din modell har med de viktigaste delarna i din konstruktion och även detaljer.
Handlingsalternativ
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du bidra ännu inte till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att arbetet går framåt.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du ger egna förslag som efter bearbetning gör att arbetet går framåt.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du ger förslag och väljer arbetssätt som gör att arbetet går framåt.
Dokumentation
Du kan göra enkla dokumentation av arbetet med skisser, modeller eller texter.
Du kan ännu inte göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Du har inte dokumenterat något steg i din process. / Du har dokumenterat något steg i process men det stämmer inte överens med vad du har gjort.
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Du har dokumenterat några steg i din process, men inte alla / Du har dokumenterat men din dokumentation stämmer inte helt överens med det arbete som du gjort. T.ex. skissen stämmer inte överens med det som du konstruerat. Vissa steg är tydliga men inte alla steg.Vissa steg är tydliga men inte alla steg.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Du har dokumenterat de flesta steg i din process. Dina dokumentationer stämmer överens med det som du har gjort. Det går att följa helheten i din process. Det går att följa helheten i din process.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Du har dokumenterat alla steg i din process. Dina dokumentationer stämmer överens med det som du har gjort. Det går tydligt att följa alla steg i din process.
Förändringar över tid
Du kan föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang ger du ingen bild av hur föremålet har förändrats.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du inga ämnestypiska begrepp. Du resonerar inte utifrån fakta, utan egna åsikter/upplevelser. Du resonerar utifrån enstaka förändringar. .
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du dig av enstaka ämnesspecifika begrepp och någon fakta.Du resonerar utifrån flera förändringar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du dig av ämnesspecifika begrepp. Du resonerar i flera steg och med hjälp av fakta. Du resonerar kring de mest väsentliga förändringarna.
Fördelar och nackdelar
Du kan föra resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du inga ämnestypiska begrepp. Du resonerar inte utifrån alla tre perspektiven eller ger inte exempel på både fördelar och nackdelar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. I dina resonemang använder du inga ämnestypiska begrepp. Du resonerar inte utifrån fakta, utan egna åsikter/upplevelser.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. I dina resonemang använder du dig av enstaka ämnesspecifika begrepp och någon fakta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. I dina resonemang använder du dig av ämnesspecifika begrepp. Du resonerar i flera steg och med hjälp av fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: