Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, medeltiden år 4-6

Skapad 2018-09-30 19:58 i Skebo skola Norrtälje
Medeltiden - hur folk levde i Sverige och Norden. Från Svea rikets grundare Birger Magnusson (Birger Jarl) till Gustav Vasa, Vasatidens start.
Grundskola 4 – 5 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar, städer och kyrkor i Norden. Vi ansluter oss till medeltiden i och med kristnandet från år 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan

Mål med arbetsområdet Medeltiden

Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade och vad som fanns i klostren.

* Vem Birger Jarl, Magnus Ericsson, den heliga Birgitta, drottning Margareta och Engelbrekt Engelbrektsson var.

* Vad människorna arbetade med på medeltiden och att män och kvinnor arbetade med olika saker.

* Hur städer började växa fram.

* Vad digerdöden var.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

- läsa i läroboken

- förberedande läxor

- genomgångar på lektioner

- arbetshäften

- fördjupning i olika delar

 

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna samt genom dina egna arbeten om Medeltiden.

Uppgifter

 • Intervju med medeltidskändis

 • Medeltiden - Läxa 2

 • Medeltiden - läxa 3

 • Medeltiden - Läxa 1

 • Fördjupning medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: