Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 5

Skapad 2018-09-30 20:22 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundsärskola 5 Naturorienterande ämnen
Du ska få arbeta med: - NTA-lådan som heter Rörelse och Konstruktion. - naturtypen Staden och öppna marker (växter och djur). - Värme och kyla (vattnets olika former).

Innehåll

Under arbetet, Rörelse och Konstruktion, kommer du att få möjlighet att :

 • bygga ett fordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last.
 • undersöka hur ett fordons läge och rörelse påverkas av olika krafter.

Det som bedöms är hur du kan:

 • genomföra undersökningarna.
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • använda ord och begrepp som hör ihop med arbetet t ex fordon, last, hastighet.

 

Under arbetet, Staden och Öppna landskap, kommer du att få möjlighet att :

 • känna igen och kunna namnet på några växter och djur.
 • sortera in djur i olika grupper t ex fåglar, insekter.
 • lära dig om ett träds livscykel (granen).
 • ge exempel på en enkel näringskedja t ex gräs - kanin - räv.
 • lära dig några av fågelns kroppsdelar.
 • veta mer om hur fåglar klarar av vintern.
 • göra fältstudier för att titta på växter och djur.

Det som bedöms är hur du kan:

 • känna igen och namnge växter och djur som vi arbetat med.
 • sortera in djur i olika grupper.
 • förklara trädets (granens) livscykel.
 • resonera om hur fåglar klarar av vintern.
 • dokumentera dina fältstudier i text och bild.
 • använda ord och begrepp som hör ihop med arbetet t ex livscykel, insekter.

 

Under arbetet, Värme och kyla, kommer du att få möjlighet att :

 • genomföra undersökningar.
 • dokumtera dina undersökningar i text och bild.
 • avläsa olika termometrar.
 • lära dig om kläder som är lämpliga för värme och kyla.
 • lära dig vattnets olika former.

Det som bedöms är hur du kan:

 • genomföra undersökningar.
 • dokumentera med text och bild.
 • resonera om vattnets olika former.
 • använda ord och begrepp som hör ihop med arbetet t ex varmt, kallt, fast, flytande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6

Matriser

NO
Kunskapskrav NO åk 1-6, grundsärskolan

På väg
Nivå1
Solen, månen & planeterna
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Livscykler
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Vattnets olika former
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
Vattnets betydelse
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Källsortering & återvinning
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Kroppsdelar & sinnen
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Människans hälsa
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Pubertet, sexualitet & reproduktion
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Hämta information
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Undersökningar
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: