👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animals

Skapad 2018-09-30 20:48 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola F – 3 Engelska
Vi kommer att lära oss vad olika tama och vilda djur heter på engelska. Hur djuren låter, var de lever och vad deras ungar kallas mm.

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: big, small, wild, domestic, fur, dangerous, carnivores and herbivores, hot, cold, colours, numbers (1-10).

Eleven ska kunna följande fakta: Var i världen olika djur lever, några utrotningshotade djurarter, världsdelar, vad olika djur äter.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: följa enkla instruktioner, föra enkla konversationer på engelska, samarbeta i par och grupp.

Bedömning

Se matris

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Kontinuerlig feedback under arbetets gång.

Summativ bedömning: Test

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: grupparbeten, sånger, musik, filmer, böcker, enskilda uppgifter.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrumsmiljö

Följande material och tekniker används: Dator och kanon, bilder, böcker, sax, lim, affischer, papper och färgpennor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.
 • En
 • En  1-3
Jag använder enkla ord och meningar som övats in. Jag deltar i sång, rim och ramsor (t ex. cat, yellow, big, small)
Jag använder kända enkla fraser i olika sammanhang. Jag kan i grupp framföra enkla ramsor, sång eller rim. (t ex. It is a cat..., What´s your name? My name is...)
Lyssna
Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
 • En  1-3
Jag lyssnar och förstår enkla ord och instruktioner när någon talar tydligt och sakta samt talar om ämnen jag känner till. (t ex blue, eight, dog)
Jag lyssnar och förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt och sakta samt pratar om ämnen jag känner till. (t ex. cut out, use a sissor, glue)
Läsa
Utvecklar förmågan att läsa och förstå.
 • En  1-3
Jag läser och förstår enstaka välkända ord. Jag behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Jag läser och förstår välkända ord och enkla fraser utan bildstöd.
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt.
 • En  1-3
Jag skriver av enstaka välkända ord. (t ex blue, eight, animals)
Jag skriver egna enkla ord själv. (t ex: blue, two, dog, cat, animals, wild, big, small)