👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter 21/22

Skapad 2018-09-30 20:52 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Ämnesområdet vardagsaktiviteter
Grundsärskola 1 – 3 Vardagsaktiviteter
Vi kommer under läsåret 21/22 att arbeta med demokrati och värdegrund genom klassråd och olika grupparbeten. Vi kommer att orientera oss och lära känna vår närmiljö i och utanför vår skola. Vi kommer också att arbeta med några yrken som finns i vårt samhälle.

Innehåll

 

Ämnesområdet vardagsaktiviteter:

Du kommer att utveckla kunskaper om din närmiljö.

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika geografiska platser och rumslig medvetenhet.

Du kommer att ges förutsättningar för delaktighet i samtal om värdegrund och demokrati.

Du kommer att ges möjligheter att utveckla kunskaper om några olika yrken som finns i samhället.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • Kunna orientera dig i och utanför skolans olika lokaler och platser.
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • delta/medverka i demokratiska samtal i skolan.
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

 

Undervisningens innehåll :

 • Vi kommer att arbeta med värdegrund och demokrati genom att ha klassråd 
 • Vi kommer att utforska vår närmiljö i och runt skolan. 
 • Vi kommer att på olika sätt arbeta med några yrken som vi möter i vårt samhälle. T ex läkare,frisör, tandläkare, polis, kock, brandman.
 • Vi kommer också att arbeta med ord, begrepp och tecken eller bilder och dokumentera våra upplevelser.

 

 

Vad kommer vi att göra :

 • Vi kommer att ha klassråd en gång i veckan, där vi turas om att vara ordförande och sekreterare. 
 • Vi kommer i klassrådet få rösta på två alternativ på aktivitet som vi ska göra på lektionen. Den aktivitet som får flest röster genomför vi sedan.
 • Vi kommer att utforska och orientera oss i vår närmiljö t ex skogen, stranden och i skolans lokaler har vi aktiviteter/lektioner i t ex musiksalen, biblioteket, idrottshallen. 
 •  
 • Vi kommer att arbeta i olika grupp och  med olika arbetsuppgifter och material.
 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  1-3
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  1-3
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan, till exempel vid elevråd och klassråd.
  VAA  1-3