Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty7 Die Reise: Im Restaurant

Skapad 2018-09-30 21:23 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Här avslutar vi vår tänkta resa från år 7 med temat "på restaurang" / Im Restaurant.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Vi avslutar ”vår tänkta resa till Tyskland” där eleverna nu lär sig att språkligt hantera att beställa PÅ RESTAURANG. Fokus ligger som tidigare fortfarande på att bygga upp ett ord- och frasförråd samt att kunna formulera en egen dialog i tal och i skrift. Eleverna får också alltmer insikt i språkets uppbyggnad och lär sig t.ex. pluraländelser, mer om verbböjning i presens samt hur och varför man i tyskan måste kunna ta ut satsdelar för att kunna böja artiklar och pronomen rätt. De får samtidigt en fortsatt inblick i vissa vardagssituationer i målspråkslandet.

Innehåll

Detta arbetar vi med:

Im Restaurant

 • inlärning av ord och fraser
 • arbete med och framförande av egna dialoger
 • grammatik: satsdelar, bestämd och obestämd artikel, substantiv i plural, vissa pronomen (personliga, possessiva), verbböjning i presens

Inom varje arbetsområde arbetar eleverna mot följande delmål:

 • att kunna LYSSNA på och FÖRSTÅ huvuddelen av för ämnet anpassade samtal
 • att själva MUNTLIGT kunna framföra en egenhändigt skriven dialog
 • att SKRIFTLIGT visa att de har tillgodogjort sig den nödvändiga vokabulären och språkriktigheten.
 • att KÄNNA TILL NÅGOT om de länder där tyska talas, t ex vardagsliv och levnadssätt.
 • att kunna arbeta ENSAM och I GRUPP samt TA ANSVAR för sin inlärning

Redovisningsformer:

För att visa vad man kan ska man:

 • arbeta aktivt på lektionerna
 • genomföra muntliga och skriftliga läxförhör
 • framföra en muntlig dialog som videoinspelas
 • redovisa ord-/fraskunskap och språkriktighet på ett mindre prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Die Reise - Restaurang

Läsförståelse

1
2
3
I texter vi läser förstår du
enkla detaljer
många detaljer och en del av helheten
de flesta detaljer samt helheten

Hörförståelse

1
2
3
I texter vi lyssnar på förstår du
enkla detaljer
många detaljer och en del av helheten
de flesta detaljer samt helheten

Skriftlig förmåga

1
2
3
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Du kan använda de nya orden/fraserna samt behärskar strategier
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Din meningsbyggnad är
begriplig
god
tydlig och säker
Du behärskar de grammatiska moment vi har arbetat med
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet

Muntlig förmåga

1
2
3
Du använder de fraser du har lärt dig
med viss säkerhet
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Ditt uttal och din intonation är
ganska påverkat av annat språk
ganska säker och tydlig
säker och tydlig
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: