Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild1a1 - Moment 1

Skapad 2018-10-01 10:18 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Bild
Det här momentet utvecklar kunskaper om hur bilder används som språk, bilders funktioner och användningsområden, samt hur man analyser och tolkar olika typer av bilder.

Innehåll

Momentet behandlar följande:

Arbetsområden:

 • Kollage
 • Bildanalys
  • Tecken (symbol, ikon, index)
  • Nivåer (konnotativ, denotativ)
  • Skikt (piktorala, plastiska)

Tekniker:

 • Photoshop
  • Lager
  • Grundläggande verktyg
  • Beskärning & Markering
 • InDesign
  • Text
  • Utskrift

Förmågor:

 • Förmåga att arbeta idérikt med influenser från den visuella kulturen.
 • Förmåga att utforma egna bildspråkliga berättelser.
 • Förmåga att använda uttryck och begrepp för analys och tolkning av bilder.

Uppgifter

 • Kollage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  Bil  -
 • Bilders funktioner och användningsområden.
  Bil  -

Matriser

Bil
Uppgift 1 - Kollage

E
C
A
Kollage
Konstnärligt förhållningssätt - kreativitet, förmåga att kommunicera egna tankar, erfarenheter och budskap, förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck
Eleven kan framställa ett kollage som anknyter till temat ”vardag” med ett enkelt bildspråk
Eleven kan framställa ett kollage som anknyter till temat ”vardag” med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa ett kollage som anknyter till temat ”vardag” med ett väl utvecklat, varierat och iderikt bildspråk.
Tekniker
Förmåga att använda digitala tekniker för att skapa en estetiskt sammanhängande bild.
Eleven kan använda digitala verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda digitala verktyg på ett väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda digitala verktyg på ett väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Bildanalys
Färdigheter i att dokumentera och utvärdera en aktivitet.
Eleven kan analysera sitt och andras bildarbete på ett enkelt sätt.
Eleven kan analysera sitt och andras bildarbete på ett utvecklat sätt.
Eleven kan analysera sitt och andras bildarbete på ett utvecklat och nyanserat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: