Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig APL uppgift åk 3

Skapad 2018-10-01 12:42 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Näthandel
Se uppgift A o B - Näthandel Deadline 22 november

Innehåll

A. Varans väg och miljöpåverkan

Du ska beskriva hur en vara, som ditt APL-företag säljer, tar sig från tillverkare till konsument. När du har gjort det ska du titta på alternativ distributionsväg och sedan jämföra vilken miljöpåverkan de olika vägarna har.

Denna information kan du skaffa dig genom att t.ex: 

 - intervjua någon på företaget

 - intranät

 - webbsida

 - andra skriftliga källor

Skriv ner din beskrivning i punktform enligt nedan:

Punkt 1: beskriv företagets distributionsväg för produkten

Punkt 2: beskriv din alternativa distributionsväg

Punkt 3: jämför deras miljöpåverkan

 

B. IT-säkerheten på ditt APL- företag

I denna uppgift ska du beskriva några delar av ditt APL-företags säkerhet. Använd frågorna:

 - vilka betalsätt erbjuder webhandeln inom ditt företag?

 - Vilka är fördelarna med respektive betalsätt och ser du några risker med dessa?

Om ditt företag inte bedriver näthandel - svara på frågorna A och B utifrån ikea.se

 - Är det ok att söka upp valfri webbsida på företagets datorer? Om inte, vad gäller?

Vilka risker ser du om det är ok att besöka valfri webbsida?

Uppgifter

  • APL - inlämning skriftlig uppgift A o B

Matriser

Nät
Näthandel 1

Näthandel 1

E
C
A
1 del 1
Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet
Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling
Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling
Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling
1 del 2
Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet
Eleven redogör också översiktligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt.
Eleven redogör också utförligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt
2
Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel
Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
3
Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring
Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
4
Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalningssystem samt konsumentens och handelsföretagens rättigheter och skyldigheter när näthandel bedrivs
Eleven beskriver översiktligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras.
Eleven beskriver utförligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras
5
Kunskaper om transportlösningar och miljökonsekvenser vid olika former av varutransporter
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika transportalternativ och för enkla resonemang om deras miljöpåverkan
Dessutom redogör eleven utförligt för olika transportalternativ och för välgrundade resonemang om deras miljöpåverkan
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika transportalternativ och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras miljöpåverkan.
6 del 1
Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror
6 del 2
Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder
7
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom näthandel
Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser.
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt.
8
Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt
Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat.
Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat.
Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat.
9
Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter och tjänster utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras
Samling
Alla kursmål 1 - 9
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: