Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse med applikation

Skapad 2018-10-01 13:33 i Djupedalskolan Härryda
Applikation åk 6
Grundskola 6 Slöjd
Minska miljöföroreningar med plast genom att minska användning av plastpåsar. 1/6 2017 införde även klädbutikerna betalning för dessa. På tre månader har det sålts 2,5 miljoner färre plastpåsar bara i Sverige. Pengarna från sålda påsar går till Naturskyddsförenings miljöarbete. Därför kommer vi att sy en tygkasse och minska användning av plastpåsar.

Innehåll

Undervisningen:
Du väljer ett motiv som du sedan syr fast på din kasse som applikation.
Du får repetera hur man trär och ställer in symaskinen på olika sömmar. 
Du planerar och utvärderar dina arbeten genom att skriva, rita på din dator..
Du får se filmer om plast i haven och hur djur påverkas av all plast.

Konkreta mål:
Du kan använda sax, olika nålar, tråd och symaskin på ett säkert sätt.
Du utvecklar en känsla för färg och form.
Du utmanar dig att prova olika tekniker.
Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.
Du reflekterar över ditt slöjdarbete och din arbetsinsats.
Du tar ansvar för ditt eget lärande.

Bedömning:

Hur ditt arbete är genomfört och hur resultatet ser ut.
Din förmåga att planera och reflektera över ditt arbete.
Din förmåga att hantera symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Hur du använder dina idéer och hur du ritar och berättar om dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: