Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokarbete- Stjärnlösa nätter

Skapad 2018-10-01 13:36 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Amar växer upp i en kurdisk familj i en svensk småstad. Han drömmer om att arbeta med film, pappan tycker att han ska bli läkare. När Amár är 19 år åker familjen påå semester till släkten i Irak. Det är länge sedan sist, och Amár trivs i den självklara släktsammanhållningen. För första gången blir han behandlad som en vuxen, en jämlike. Men efter ett besök hos kusinen Amina börjar det gå upp för honom att detta inte är en vanlig semesterresa. chockad inser Amar att fadern, över hans huvud, planerar hans bröllop.

Innehåll

 

Vad ska vi göra?

 

 • Vi läser romanen Stjärnlösa nätter och svarar på frågor kring varje kapitel. Därigenom tränar vi både på läsning och läsförståelse.
 • Vi tränar på att analysera genom att resonera kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi tränar på att koppla texten till oss själva, andra texter samt vår kunskap om omvärlden. 
 • Vi tränar på att diskutera, hålla igång och fördjupa ett samtal samt att argumentera.

 

 

Konkretisering av målen

 

 • Du visar att du kan läsa och förstå Stjärnlösa nätter samt andra texter genom att återge läsningens innehåll och delta aktivt i diskussioner kring innehållet , handling och karaktärer.
 • Du visar att du kan analysera bokens innehåll genom att koppla det lästa till egna erfarenheter och dina kunskaper om andra texter och omvärlden. Du visar att du kan resonera kring bokens budskap t ex genom att diskutera eller skriva kring utvalda citat eller frågeställningar.
 • Du visar att du kan samtala kring frågor om boken . Du visar att du kan bidra till att kommunikationen fungerar  bl a genom att kommentera vad andra har sagt, bygga vidare på vad andra har sagt samt genom att ställa följdfrågor.

 

 

 

 

     Hur ska vi göra detta?

 

 • Enskild läsning (vissa lyssnar)

 • Svara på frågor till texten

 • Gruppdiskussioner efter varje del.

 • Boksamtal- efter bokens slut ( Läsloggen)

 • Slutuppgift.

 

 

 Vi startar arbetet med att lyssna på Arkan Asaad- tankar för dagen.

 

 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/64265?programid=1165

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • frågor till boken

Matriser

Sv
Stjärnlösa nätter Åk 8

Rubrik 1 Stjärnlösa nätter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Resonera och koppla
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: