Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och djur

Skapad 2018-10-01 13:52 i 023311 Förskolan Svängen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi har uppmärksammat att flera av barnen visar ett stort intresse för olika djur, insekter och naturmaterial.

Innehåll

1. Syftet med projektet?

 

Barnen ska utveckla respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö och kunnandet om växter, djur och natur. Öka ordförrådet, lära sig benämna olika djur och naturmaterial. Känna sig trygg i naturen bland djur och insekter.

 

2.    Vad är undersökningsbart? (frågeställningar)

 

Känna, lukta, lyssna, se, smaka – använda sig av olika sinnen. Våga prova och testa.

 

3. Organisation kring projektet? (struktur, gruppindelning, mm)
Alla barn kan vara med och undersöka. Gruppindelning behövs för att barnen befinner sig på olika nivåer i gruppen. Stora barnen kan vara med och dokumentera/reflektera mycket lättare. Grupp med Rosendahl och kretslopp (Akalla).

 

4. Koppling till Läroplan och Klöverns enhetsmål

 

Förskolans läroplan:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

Klöverns enhetsmål:

 

Barnen i Klöverns förskolor utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor.

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: