Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evelinas grupp - Algebra åk 8

Skapad 2018-10-01 14:33 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

 

Lpp                       Algebra                åk 8            HT-18


Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebran kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer.

 

I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

 

Centralt innehåll:

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

·       Metoder för ekvationslösning.

·       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·       Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Områdets begrepp:

algebra
mönster
aritmetisk talföljd
geometrisk talföljd
formel

numeriskt uttryck
algebraiskt uttryck
variabel
förenkla     

likhet
ekvation
obekant
prövning

 

Områdets metoder:

·       Mönster

·       Mönster och formler

·       Uttryck med parenteser

·       Multiplikation med en parentes

·       Ekvationer

·       Mer om ekvationer

·       Problemlösning med ekvationer

 

En väldigt preliminär planering av området Algebra för Evelinas grupp 04AB

 

Boken Prio har tre nivåer (grön, blå och röd). Grundkursen är de gröna uppgifterna,
strävar man efter att nå de högre kunskapskraven bör man (även) arbeta med blå och röda uppgifter. Det kommer även att finnas övningsblad att arbeta med som tillhör varje delavsnitt.

 

 

 

Vecka

Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxa 

41

Arbetshäfte: introduktion Algebra.

 

Blir du klar: arbeta med studi.se

 

(Vikarie Jonnie)

Arbetshäfte introduktion Algebra och mönster.

 

2.1 Mönster

 

 

 

(Vikarie Jonnie)

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

 

 

 

 

 

(Vikarie Jonnie)

Göra klart häftet och 2.1

 

 

42

Laboration mönster

 

2.2 Mönster och formler

2.3 Uttryck med parenteser

 

2.3 Uttryck med parenteser

 

2.4 Multiplikation med parentes

Göra klart 2.2-2.3

 

 

43

2.4 Multiplikation med parentes

 

2.5 Ekvationer

 

2.5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

 

Göra klart 2.4 och 2.5 till onsdag v. 46

 

 

44

Höstlov

 

 

 

45

Prao

 

 

 

46

Repetitionshäfte

 

2.6 Mer om ekvationer

 

(vikarie)

 2.7 Problemlösning ekvationer

 

 

 

(vikarie)

 2.7 Problemlösning ekvationer

 

 

 

(vikarie)

Göra klart 2.5 och 2.6 till onsdag v.47

47

Problemlösning

Repetition

Problemlösning

Repetition

Problemlösning

Repetition

Öva hemma inför provet.

48

Problemlösning

Repetition

Prov kap 2

Prov kap 2
& Utvärdering

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: