Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till planta Elefantens pedagogiska Planering 18/19

Skapad 2018-10-01 14:36 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Barnen får vara med och uppleva en trädgårdssäsong. De får vara med att så och plantera både frön och sättpotatis. Tillsammans sköter vi de växande plantorna, gallrar, rensar och vattnar. Till slut får de skörda och dokumentera resultatet. I bästa fall får de äta upp vissa av grödorna och visa föräldrarna det blommande resultatet.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Från frö till planta

Tidsperiod: Vt-18/ ht-18

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp:Elefanten

Barnens ålder: 1-5 åringar

År och datum:180920

Planeringen Upprättad av: Karin, Kickan och Monica.

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Naturens kretslopp, så barnen får förståelse från frö till planta.

Samarbete för att få en skörd/resultat alla måste hjälpas åt !

Många nya ord och begrepp, passar alla åldrar.

Många matematiska begrepp som storlek, mängd, färg och form.

Teknik i vardagen.

Skapa i olika material.

Forska på internet.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Se kopplingar i läroplan nedan.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Att de får en förståelse för vår närmiljö och vårt kretslopp.

Matematik

Empati

Ord och begrepp

Skapa i olika material


 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Projektet startade  genom samtal med barnen " Varifrån kommer mat och blommor? Går det bara att köpa i affären?"  Barnen började med att så frön och sätta potatis i våras. Barnen delaktiga från att fylla jord i pallkragar, så, vattna, rensa och sen hoppas på bra väder. .. Förhoppningsvis får vi blommor och potatis på vårt bord. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Pedagogisk planering i hallen,PP

Mall 3 förnyas varje vecka och sätts upp i hallen.

Månadsbrev i form av lärliogg för avdelningen.

5 individuella lär loggar under rubrikerna, språk,matematik, natur, teknik och övrigt som vi gör tillsammans med baren.

Dokumentations vägg inne på avdelningen,.

Samtal om vad vi gör och ser.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: