Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna djup och volym med kol

Skapad 2018-10-01 15:19 i Söderskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet får du kunskap om olika material och tekniker som används vid teckning. Du får träna din förmåga att skapa djup och volym med hjälp av skuggor och ljusdagrar.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska under detta arbetsområde träna på- och lära dig att: 

- teckna med kol och att använda papper/stompfer för att utveckla ditt kunnande i att göra bilder med traditionella material och tekniker.

- få fram djup och volym i bilden med hjälp av skuggning och ljusdagrar

- lära dig att använda de fackord & begrepp som hör till när man pratar om materialen och de olika teknikerna

Innehåll

Uppgifter

1. Det första du behöver göra är att bekanta dig med materialet kol och hur du kan variera linjer och tryck på ett ändamålsenligt sätt. Du behöver också träna på att tona ut/fördriva kolen, så att du kan få en gråskala. Du behöver:

- Kol 

- Papperstuss/stompf/finger

- Karduspapper

2. En cirkel ger snabbt en känsla av en tredimensionell form om den ges egenskugga (skuggan på föremålet), slagskugga (skuggan som faller mot bordet) och ljusdager (ljusaste partiet)https://www.youtube.com/watch?v=tYnKdwFt74A

Arbeta igenom övningshäftet med "Äpplen", skriv dit alla fackord och begrepp - lär dig dem!

3. Fotografera sista sidan i övningshäftet och ladda upp på Classroom

4. Du ska nu göra en valfri kolbild. Här kan du själv utveckla dina egna ideér och bestämma svårighetsgraden genom val av motiv och hur avancerat du arbetar med det vi tränat på.

5. Fotografera din valfria kolbild och ladda upp på Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Grundmatris i Bild Sö 7-9

Når ej målen
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Framställa och Kommunicera
Du presenterar inte någon egen tanke eller budskap.
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda Redskap
Du använder inte redskap och material enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkompositon
Du arbetar inte medvetet med bildkomposition
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och personligt sätt.
Utveckla och Bearbeta
Du utvecklar inga egna idéer.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
Välja Handlingsalternativ
Du gör små eller inga försök till arbetsprocess.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation
Du presenterar inte dina bilder eller bortser ifrån syfte och sammanhang
Dessutom presenterar du dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Arbetsprocessen
Du utvärderar inte din arbetsprocess, och bortser från samband mellan uttryck och funktion.
Du ger också enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Bildanalys
Tolka och jämföra
Du visar inga egna bildtolkningar och jämförelser.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Bildanalys
Använda ämnsespecifika begrepp
Du använder inte ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck,innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck,innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: