Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur blir man miljösmart?

Skapad 2018-10-01 15:36 i Mellby förskola Partille
Förskola
Barnen hade mycket funderingar om vad som händer med fallfrukt på marken. Vi vill väcka barnens nyfikenhet om hur vi tar hand om vår miljö och är rädda om vårt jordklot. Barnen på Solsidan

Innehåll

 Vi vill lära barnen bli miljösmarta och väcka barnens intresse om att värna om vår miljö och vårt jordklot. Det gör vi genom att:

 • Besöka vårt äppelställe varannan vecka och följa nedbrytningsprocessen.

 • Göra egen kompost

 • Skapa med olika återanvändningsmaterial.

 • Använda klimatråttans digitala material.

 • Genom återkommande reflektioner med barnen, detta synliggörs genom vår dokumentationsvägg.Koppla till Lpfö. ”Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

Syftet utvecklar barnens intresse för naturen, relationen mellan människor och naturen och hur vi påverkas av varandra.

Barnens behov:  Utveckla barnens ordförråd, kunskaper och erfarenheter, finmotorik och samarbete.

Förståelse: Vårt pedagogiska mål är att utveckla barnens förståelse för att vara vänlig mot naturen.

Förmågor: Utveckla barnens förståelse för återanvändning, skräpsortering och väcka barnens funderingar kring hur man har det i andra länder, utan att de får skuldkänslor.

Förskollärarens förhållningssätt: Dela barnen i två grupper. Dokumentera det vi gör, genom bilder, anteckningar och skapandet med barnen på vår gemensamma dokumentationsvägg. Vi försöker att prata ständigt om hur vi ska minska nedskräpningen. Barnen har fått egna ritblock med fem papper för att det ska räcka till en vecka. Pedagogerna lär barnen att ta små portioner och fylla på i efterhand, på så sätt minskar vi slöseriet.  Vi försöka hålla rent på vår gård, om vi hittar skräp, då kastar vi det på rätt ställe. Klimatråttan skickar brev med olika uppdrag, som ska göras tillsammans med barnen, bland annat gräva ner en planka med olika föremål på. Vi dokumenterar på Unikum. Vi tittar på filmer och sjunger sånger som relateras till temat.

 

Utvärdering

Vi bidrar  till barnens lärande och förståelse genom att ständigt prata om relationen mellan människa och natur när barnen  själva upptäcker och reflekterar hur  tex skräp är farligt för miljön. Barnen visar tydligt sin förståelse för de små organismerna (maskar och kryps) uppdrag i naturen genom att visa respekt  för dem. Vi ser att barnen har minskat slöseriet som tidigare fanns när man bara ritade ett streck och slängde sitt papper.

Vi pedagoger utvärderas barnens lärande och utveckling genom att, diskutera tillsammans under projektet vad har barnet har lärt sig, och vad dem behöver för utveckling. Vi har även planerad aktiviteter som relateras till temat, och har besökt det nära biblioteket för att låna böcker.

 

Aktivitetsplan 

Vi började genom att gå en promenad i vår närmiljö för att hämta en gren till vårt alfabetsträd. Vi hittade då en hög med äpplen kastade på marken, barnen hade mycket funderingar kring detta.  De pedagogiska tankarna är att sortera skräp, lära om återanvändning och om relationen mellan människor och naturen samt hur vi påverkas av den.  

 •  Besöka äppleställe varannan vecka.

 • Återanvända tillgängliga material och skapa olika föremål beroende på barnens intressen.  

 • Klimatråttan: med olika uppdrag som relateras till miljöfrågor (klimatråttan.se).
 • Formativ uppföljning (observation, dokumentation). Vi pedagoger har varit lyhörda till barnens funderingen, upptäckter och nyfikenhet, med tanken på att fortsätta utveckla barnens erfarenheter med öppna frågor.  

Under processens gång har vi skickat brev till alla vårdnadshavare. Där har det framkommit vad vi har gjort tillsammans med barnen. Barnen har med jämna mellanrum fått brev från klimatråttan där barnen fått olika uppdrag, exempelvis panta, göra kompost, gräva ner en planka i jorden med olika föremål, skicka klimatråttan till olika världsdelar där barnen fått lära sig mer om olika länders livsstilar och språk.

 

C. Lärandemiljö 

Vi har använt oss av digitala verktyg, exempelvis klimatråttan.se (sång, material) och ur.se (film). Samverkan har skett med vårdnadshavare, uppdraget har varit att skicka två tomma förpackningar som barnen i sin tur har använt i deras affärslek. Varje barn fick möjlighet att presentera vad man tagit med sig hemifrån inför resterande barngrupp. Barnen har fått klippa, klistra och tejpa (utvecklat finmotorik). Vi har lånat böcker från biblioteket, barnen har bearbetat böckerna genom att skapa figurer som kopplas till boken. (Julia räddar skogen, maskboken). Barnen har förstått att kollektivtrafiken minskar påverkningen på miljön, genom samtal mellan pedagog-barn och barn-barn. Vid flera tillfälle har vi besökt vårt äppleställe, för att se nedbrytningsprocesser. Vi har  även använt vår utemiljö för att synliggöra det aktuella temat.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: