Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörförståelse Tyska steg 4

Skapad 2018-10-01 15:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna språk (Tyska) Moderna språk
I den här planeringen kommer jag att koppla hörförståelseprov som vi kommer att genomföra under läsåret.

Innehåll

Uppgifter

  • Prov - Hörverstehen

  • Prov - Hörverstehen 2

Matriser

Mod ModGer
Prov Hörförståelse

Hörförståelse

E
D
C
B
A
Hör
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo […]. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] använder eleven någon strategi för lyssnande […].
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo […]. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande […].
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo […]. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande […].

Mod ModGer
Prov Hörförståelse 2

Hörförståelse

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo […]. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] använder eleven någon strategi för lyssnande […].
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo […]. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande […].
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo […]. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande […].
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: