👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Demokrati Val 2018

Skapad 2018-10-01 15:58 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3)
Vi lär oss vad ett parti är, hur deras symboler ser ut och hur det går till att välja. Vi diskuterar årets val, olika begrepp, demokrati och rätten att få framföra sina åsikter.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskap om grundläggande demokratiska värderingar.

Kunskap om det svenska samhällets värdegrund.

Kunskap om demokratiska värderingar i samhället och i skolan

 

 

Bedömning - vad och hur

Genom att du deltar i de olika diskussionerna och arbetsuppgifterna visar du vad du lärt dig.

 

Undervisning och arbetsformer

I Detta tema ska vi lära oss:

- Om Demokrati

- Vad är en diktatur

- Hur ett val går till i Sverige

- Politiska partier, partiledare och symboler

- Om riksdag och regering

- Genomföra ett val 

- Besöka en vallokal 

Detta kommer vi lära oss om genom att arbeta på olika sätt. Till exempelvis titta på och diskutera om olika filmer, lära oss olika begrepp, arbeta enskilt samt i grupper och testa att rösta i klassen mm. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO

Matriser

SO
Samhällskunskap år 7-9 Demokrati

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
E
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
C
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
A
Demokrati
Eleven har **grundläggande** kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra **enkla** resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har **goda** kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.